Front-end developer needed

At Eclipse we strive to combine great ideas with experts who can turn them into reality.

We believe that good working atmosphere and the values we share always go hand in hand with creativity, extraordinary solutions and even better applications for our clients. We are Agilists specializing in developing enterprise eCommerce systems built on the world leading Hybris platform.

We are a certified Hybris development partner operating two Hybris delivery centres of excellence in UK and Poland – Wrocław. As an organization, we’ve been around long enough to understand and adapt to the changing demands of IT in business. We operate with mature, tried and tested processes but retain an agile approach which yields strong results for our clients, many of whom rely on us to deliver IT services that power their entire business.

We are building up a Front-end crew that enjoys programming. If you are looking for professional challenges and development opportunity in Wrocław, you are welcome to join our team!

Our perfect match would be a fluent English speaker with at least 3 years’ experience in:

 • Web development (JavaScript, jQuery, HTML, CSS),
 • Translating business requirements into technical solutions,
 • Solutions implementation based on Customer’s specification,
 • Designing and implementing system components,
 • Creating technical documentation,
 • Developing various application (web/mobile).

You would work with and have good practical knowledge of:

 • Angular 1.x / 2,
 • JavaScript / ECMAScript 6,
 • jQuery,
 • Bootstrap,
 • CSS / SASS / BEM,
 • HTML5,
 • Grunt / Granule,
 • FE performance,
 • RWD (responsive web design),
 • GIT

Once you join us, you can count on:

 • Environment to discover, learn from and develop among our experienced staff,
 • Work in various and interesting agile projects for foreign customers,
 • Unique, vibrant and easygoing working atmosphere,
 • Rewarding salary and other benefits (English classes, training budget, certification possibilities, social fund for: private medical care, Multisport, retirement fund, social events to name few).

Front-end developer w Eclipse…

Projektuje, implementuje i testuje kod oraz analizuje wymagania biznesowe aplikacji komputerowych. Zadania te obejmują określanie wymagań, projektowanie, dokumentowanie oraz modyfikację specyfikacji oprogramowania w całym cyklu życia projektu. Programista Front-End odpowiedzialny jest również za analizę oraz wdrażanie poprawek błędów programowych w sposób rzetelny i terminowy oraz dostarczanie raportów o stanie zaawansowania prac, jeśli jest to wymagane.

Zadaniami programisty Front-end jest projektowanie, implementacja i testowanie kodu oraz analiza wymagań biznesowych aplikacji komputerowych. Zadania te obejmują określanie wymagań, projektowanie, dokumentowanie oraz modyfikację specyfikacji oprogramowania w całym cyklu życia projektu. Programista Front-end odpowiedzialny jest również za analizę oraz wdrażanie poprawek błędów programowych w sposób rzetelny i terminowy oraz dostarczanie raportów o stanie zaawansowania prac, jeśli jest to wymagane

Główne odpowiedzialności:

 • Implementacja spójnych rozwiązań oraz testowanie kodu aplikacji w oparciu o istniejące specyfikacje,
 • Upewnianie się, że kod jest tworzony zgodnie z firmowymi standardami wytwarzania oprogramowania,
 • Tworzenie dobrej jakości makiet i prototypów,
 • Zapewnianie wysokiej jakości standardów grafiki oraz spójności marki w całym interfejsie produktu,
 • Zapewnianie technicznej użyteczności projektów UI/UX. Promowanie najlepszych praktych dotyczących użyteczności interefjsów użytkownika.,
 • Tworzenie, uruchamianie i nadzorowanie testów dla nowych oraz istniejących aplikacji w celu naprawy błędów programistycznych oraz w celu wyodrębniania obszarów wymagających poprawy; ogólne debugowanie,
 • Analiza wyników testów i dostarczanie rozwiązań do zlokalizowanych problemów,
 • Optymalizowanie aplikacji dla maksymalizacji szybkości i skalowalności,
 • Tworzenie raportów i statystyk z postępu prac programistycznych na potrzeby zarządu i/lub pozostałych członków zespołu projektowego,
 • Asystowanie w tworzeniu i utrzymaniu dokumentacji projektowej, instrukcji obsługi aplikacji oraz opisów środowiska projektowego,
 • Współpraca z administratorami sieci, analitykami systemowymi oraz pracownikami operacyjnymi w celu rozwiązywania problemów z aplikacjami lub wewnętrznymi systemami oprogramowania firmy,
 • Stosowanie się do zaleceń SCRUM mastera oraz kierownika projektu,
 • Upewnianie się, że cała dokumentacja jest utrzymywana w odpowiednich repozytoriach (korporacyjnych bądź u klienta, jeśli zostało to ustalone),